Ankie van Huizen.


 Schildercursussen in Ankie's atelier zijn op dinsdagavond, woensdagmorgen, donderdagavond en vrijdagmorgen. De cursussen worden gegeven in series van 16 lessen van tweeëneenhalf uur. De eerste cursus begint in september en de twee reeks lessen in januari. De groepsgrootte ligt tussen 10 en 15 deelnemers. Voor nadere informatie, stuur een verzoek daartoe naar onderstaand mailadres.

                   

Workshops van 3 uur samen met familie, vrienden of, zoals hier, met een lerarenteam.

Een schilderweek in de Belgische Ardennen. 

Simplebits/Inloggen